Utvärdering av vår företagsmassage

Kundenkäten skickades under hösten ut till alla våra företagskunder där vi erbjuder företagsmassage i Göteborg med omnejd. De anställda fyllde i vad de tycker om våra företagsmassörer och effekten av behandlingarna. Kundenkäten gjordes helt anonymt och svaren överträffade till och med våra egna förväntningar. Resultatet visar att vår massage på jobbet är en mycket bra investering för företag. Intresserad av vår företagsmassage?

I de svar nedan då betyg 1 – 5 används är 1 bottenbetyg och 5 toppbetyg. De flesta företagen i undersökningen har valt 30-minutersbehandlingar vilket brukar vara standard i branschen.

I diagrammen nedan ser du bl.a. att:

96% ger en 4:a eller 5:a i betyg på våra behandlingar.
93% har upplevt förbättringar av sin smärta.
81% har upplevt förbättring av sin stressnivå.
72% har kunnat undvika förslitnings- eller arbetsskador.
35% har kunnat undvika en eller flera sjukskrivningsdagar.
56% har ändrat sin inställning till sin egen hälsa genom att
t.ex. tänka mer på sin arbetsställning och börja träna mer.
97% rekommenderar oss till kollegor eller andra företag.

Stort tack till alla medverkande företagskunder!

Kön på de i företagsmassageenkäten: Kvinna: 72%, Man: 28%.

Ålder på de i enkäten om vår företagsmassage: Allra flest kunder mellan åldrarna 30-59 år.

Hur många gånger per år tar du massage på jobbet? Flera olika svar men störst antal kunder går cirka 9 ggr/år.

Kundernas betyg på vår massage på jobbet: 5:a (högsta betyg): 64 %, 4:a: 32% och resterande 4% ger 2:or och 3:or. 1:a: 0%.

Har företagsbehandlingarna motsvarat dina förväntningar? 97% tycker de motsvarar förväntningarna eller överträffar förväntningarna.

Anpassas behandlingen efter dina önskemål? 97% tycker att massören anpassar behandlingen bra enligt önskemålen.

Vilken är den/de främsta anledningarna till att du går på kontorsmassage? De flesta, cirka 60%, går p.g.a. att de har ont i kroppen och lika många i förebyggande syfte. Många går också för att minska sin stress och för att det är skönt och får en skön stund för sig själv.

Om du gått på behandling för något fysiskt/muskulärt besvär: Har du då genom behandlingarna hos massören upplevt förbättring? 93% har upplevt förbättring.

Om du gått på behandling för något annat, som t.ex. stress: Har du då genom behandlingarna hos massören upplevt förbättring? 81% har upplevt förbättring.

Har du kunnat undvika/förebygga förslitnings- eller arbetsskador p.g.a. företagsmassagen? Ja: 72%.

Har du genom massagen på jobbet kunnat undvika sjukskrivningsdagar? Ja: 35%.

Har företagsmassören motiverat dig eller gett dig några råd om stretching, arbetsställning, träning eller andra livsstilsförändringar? Ja: 49%, Nej: 36%, Kommer ej ihåg: 15%.

Har din inställning till din egen hälsa förändrats? Bl.a. tänker 26% mer på sin arbetsställning, 26% lyssnar mer på kroppens varningssignaler, 21% stretchar mer och 17% prioriterar träning/motion mer.

Hur ofta skulle du vilja gå på massage på jobbet? 1gång/månad: 46%, 2 ggr/månad: 37% och 3 eller fler gånger/månad: 16%. 1% mindre än en gång/månad.

Skulle du rekommendera Göteborgs Massage & Rehab till en kollega eller till ett annat företag? Ja: 97%.