Ur tidningen Massage & Kroppsvård

På ett stort företag i Sverige har man räknat ut att när en av deras lastbilschaufförer är sjuk så kostar det företaget 4.270:-/dag. Det blir 64.050:- om chauffören är sjuk i 3 veckor. I kostnaden ingår sjuklön, vikarielön, semesterlön, sociala avgifter och framförallt produktionsbortfall p g a att vikarier inte klarar av jobbet lika bra som de ordinarie.

Om en anställd inte är sjukskriven men har spänning och smärta i en muskel i kroppen kommer detta vara ett stort hinder i arbetet, man kan mycket väl tänka sig att arbetskapaciteten minskar med 25%. Detta kan kosta företaget 5-10.000:- per månad för en anställd. Kostnaden för detta kan t ex bli 80.000:- per år.

Det är lätt att förstå att företaget kan tjäna mycket på att investera några tusen per anställd och år i form av massage. Om företaget har många anställda som t ex sitter och arbetar med datorer kan det röra sig om stora summor.