Taktil massage utförs på en hand.

Taktil massage är en erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Det är en holistisk behandling där terapeutens centrering ligger till grund för en mjuk, medveten och strukturerad beröring av huden. Taktil massage skapar lugn, bland annat genom utsöndringen av hormonet oxytocin, även kallat kroppens eget ”lugn och ro-hormon”.

Taktil behandling är inte bara en serie handgrepp utan kännetecknas av värme, närhet och att man vill den andre väl. Det är möjligt att den har flera dimensioner; fysisk, känslosam, social och andlig, och påverkar klientens upplevelse av välbefinnande på ett positivt sätt.

Under den taktila massagen ligger man inbäddad i både filt och täcke så man har det varmt, terapeuten öppnar bara upp på det område där man masserar för att sedan bädda in och öppna för nästa del. För att behandlingen ska bli så avslappnad och mjuk som möjligt använder man rikligt med varm olja och stryker med stora, långsamma, mjuka händer.

Vanliga effekter av taktil massage är ökad avslappning, bättre sömn, förbättrad mag- och tarmfunktion, minskad stress, lindring av smärta, stärkt kroppsuppfattning samt mindre oro och ångest.


Taktil massage erbjuds på båda våra mottagningar.

– Boka online i Linnéstaden
– Boka online i Vasastaden

Pris taktil massage:

90 min: 1100 kr