Sveriges största undersökning om företagsmassage

Ur artikeln ”Massage ger effekt”, Svenska Dagbladet, 1 november

I en utvärdering gjord på TeliaSonera finns tydliga bevis för att massage fungerar. Resultatet av utvärderingen blev så pass bra att en beräkning av den ekonomiska vinsten av massagens effekt, beräknat enbart på de minskade sjukskrivningarna, visar att hela kostnaden för massagen betalar sig själv. Vinsten för minskad framtida sjukskrivning och de positiva effekterna av förbättrad produktivitet är då ej inberäknad.

Vidare visar utvärderingen att massagen ger ett bra resultat på kort sikt men ännu tydligare ser man resultat på lång sikt. Många anser dessutom att massage är en behandlingsform som ligger i tiden och i framtiden. Man ser även att den största anledningen till massagebänken är att medarbetarna faktiskt har ont, en smärtproblematik. Över 75 % fick mindre ont i rygg, nacke och axlar sedan de började med massage. Det är också så att fler vill gå, men upplever att de inte hinner p g a tidspress.

En stor andel upplever att de genom massagen tänker mer på hur de sitter när de arbetar och att de även fått bättre kroppskännedom. Upplevelsen av smärta i skulderblad och nacke har minskat avsevärt hos de anställda. Flertalet upplever att de fått en värdefull stund för sig själva under arbetsdagen kombinerat med mindre smärta och bättre rörlighet.

Hela 17 % av personalen har kunnat undvika en dags sjukskrivning eller mer genom massagebehandling. Hela konceptet med att ha massage på jobbet upplevs som väldigt positivt och över förväntan. Intresset för friskvård, den egna hälsan har ökat markant.