En osteopat utför osteopati på en patients rygg.

Om osteopati:

Osteopati är en internationellt erkänd och väletablerad form av manuell behandling. I likhet med kiropraktik och naprapati ingår det mobilisering och manipulation av kroppens leder i en osteopatisk behandling om det behövs, men viktiga principer i osteopati är att behandla hela personen, inte bara symptomen. Man lägger stor vikt vid sambandet mellan kroppens struktur och hur den fungerar samt kroppens självläkande mekanismer. Osteopati bygger på att kroppen är en enhet och att alla delar hänger ihop och är beroende av varandra. När något i kroppen gör ont ligger ofta orsaken någon annanstans. Som osteopat har man som främsta uppgift att söka orsaken till problemet och med olika tekniker rätta till kroppens obalanser för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.

Går att behandla med osteopati:

En osteopat kan behandla de flesta besvär relaterade till rörelseorganen. Bland dessa kan nämnas muskel- och ledbesvär, ryggskott, nackspärr, idrottsskador, huvudvärk, musarm, ischias och domningar ut i armar och ben m.m. Andnings- och cirkulatoriska besvär är andra områden där osteopaten kan hjälpa dig. När muskelspänningar försvinner och cirkulationen och nervfunktionen normaliseras får kroppen en knuff framåt att börja återhämta och läka sig själv. I osteopatin erbjuds bl.a. behandling, rehabilitering och träning. Osteopati kan även fås förebyggande innan besvär uppkommer.

Så går en osteopatbehandling till:

Behandlingen börjar med att hitta de mest avgörande punkterna för att minska smärta eller stelhet för att kunna optimera hälsan. Detta genom att intervjua patienten om dennes livssituation, vilken måste vävas samman med symptomen. Självklart har osteopaten tystnadsplikt. Genom att sedan känna på ben, muskler, leder och vävnader kan osteopaten lokalisera var det finns låsningar och störningar i rörelseapparaten och behandla genom t.ex. olika manipulations- och mobiliseringstekniker av leder och ryggrad. Målet är att genom osteopatisk behandling stimulera kroppen till självläkning och att kunden ges kunskap och motivation att förbättra sin egen hälsa.


Osteopati erbjuds på vår mottagning i Linnéstaden.

– Boka online i Linnéstaden
– Boka online i Vasastaden

Pris osteopati:

45min: 750:-