Psykolog Jasmine

Samtalsterapi hos mig är specifikt inriktat mot din relation med dig själv, dina mönster och relationer till andra och hur detta präglar dig. Jag är fokuserad på att möta dig där du är. Målet med psykoterapi är processer som skapar förändring i ditt mående och ditt relaterande till dig själv och din omvärld. Vi fokuserar på vad som ligger bakom dina oönskade mönster. Vi sätter saker i perspektiv och sammanhang så att vi kan skapa mening och förståelse i en kontakt som präglas av medkänsla, respekt och engagemang. 

Mitt mål är att du ska få större kontakt med ditt inre liv så att du kan förstå, tåla och hantera dina känslor på ett funktionellt sätt istället för att de undertrycks eller ageras ut. Att vara i en god terapeutisk relation som är öppen och tillitsfull kan ge dig nya erfarenheter och skapa förändring. Det kan ge dig nya handlingsmöjligheter och ökad trygghet. 

Parterapin hos mig har ett behovsorienterat fokus och grundar sig på anknytningsteori. 

Jag erbjuder också utredning av psykiska problem.

Jag har tystnadsplikt och följer de etiska riktlinjer som gäller för psykologer. 

Välkommen att boka onlinesamtal hos mig!

Kontakt: jasmine@goteborgsmassage.se