Kenth Dejenstam är entusiastisk över att massage blivit avdragsgillt och förmånsbefriat i arbetslivet. Han ser det som ett genombrott för ett modernare synsätt på hälsa i arbetslivet:

– Vem skulle drömma om att inte underhålla kopiatorn eller skrivarna på ett företag, säger han. Underhåll av både maskiner och människor är A & O både i lågkonjunktur och högkonjunktur.

Massage – för långsiktighet

Han tycker att kvartalsekonomin i alla dess former står för ett kortsiktigt och oförnuftigt tänkande. Allra värst är det kortsiktiga synsättet när det handlar om de anställda i företag och organisationer.

– Man brukar säga att personalen är företagets största resurs men det är egentligen en myt, säger Kenth Dejenstam. Däremot har människan viktiga resurser. Man kan utveckla människan om man förstår henne och ger henne förutsättningar. Då blir hon kanske den främsta resursen. Det är i det ljuset man ska se förändringen av lagen. Äntligen får man chansen att komma in ordentligt och verka förebyggande med bland annat massage för utveckling och långtidshälsa.

Tidigare bara rehab

Tidigare fick de anställda bara tillgång till manuella terapier på arbetsgivarens bekostnad om de betraktades som rehabfall och om den enskilde gick igenom individuella utredningar. Nu kan det bli ”förebyggeri” för alla. På Arbetslivsinstitutet forskar man mycket om arbete och hälsa. Forskaren och ergonomen Lena Karlqvist hävdar att var fjärde anställd arbetar över sin fysiska kapacitet under hela arbetsdagen.

Massage låg förr i gränslandet

Massage och andra manuella terapier har tidigare legat i ett gränsland ur skattesynpunkt. Arbetsgivaren har rört sig i en gråzon vad det gäller kostnader, avdrag och förmånsbeskattningar, men fr o m årsskiftet 2003-2004 har situationen förenklats avsevärt. Nu kan alla, om arbetsgivaren är med på det, få massage på arbetstid, eller få sin massage betald av arbetsgivaren under förutsättning att man lämnar in kvitto. På jobbet eller på klinik.

Idag är det mer än 3 miljoner människor som får runt 17 miljoner behandlingar årligen av ca 7 600 utbildade och organiserade kroppsterapeuter enligt Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds undersökningar. (uppgifter från 2010, ökning har skett sedan dess)

– Nu kan vår kår av terapeuter ytterligare bidra till ökad livskvalitet och ett bättre liv, säger Kenth Dejenstam apropå lagändringen. Många företag har dragit sig för kroppsterapitjänster på grund av att de upplevt en massa administrativt krångel och oklar lagstiftning. Nu är detta alltså över.

Hälsa och ledarskap

– Hälsa och gott ledarskap hänger också samman, säger Kenth Dejenstam, som själv är en erfaren företagsledare som har arbetat i 25 år med ledarskapsutveckling varav 17 år på Mgruppen, och betonar samtidigt att också individen har ett eget ansvar för sin hälsa, men att detta ansvar nu blir lättare att uppfylla.

Kenth och andra i Kroppsterapeuternas styrelse tycker att kunderna som anlitar professionella terapeuter nu skall vända sig till sin arbetsgivare och begära att få tillgång till manuella terapier via jobbet. Förmånsbeskattningen är nu borta och den som vill skall lika gärna kunna be om exempelvis massage som ett gymkort. Lagstiftaren betonar att alla ska erbjudas om en erbjuds. Men det är inte konstigare än att man erbjuds gymkort eller andra förebyggande stöd.

– Inte skulle arbetsgivaren hoppa över 1000-milsservicen på sina bilar, säger Kenth Dejenstam. Nu kan arbetsgivarna även erbjuda medarbetarservice. Upp till 5-6000 kronor ska de, om de vill, kunna kosta på varje medarbetare, enligt Skattemyndigheten.

Kenth Dejenstam betonar att det är viktigt att den professionella kroppsterapirörelsen behåller sin seriösa nivå med certifikat, examinationer, etiska regler och riktiga försäkringar.

– Vi har ett spännande läge och jag tror att detta kommer att bli en viktig faktor för att bekämpa de svenska ohälsotalen och öka långtidshälsan!