Massageterapeut utför en massageterapeutisk behandling på en rygg.

Både den klassiska massagen och den massageterapeutiska behandlingen kan vara precis lika djupgående och lika inriktade på specifika problem, men med skillnaden att den terapeutiska ofta inriktar sig på lite mer avancerade bekymmer och utförs av våra massageterapeuter som inom vissa områden har ännu lite mer kunskap än massören om vissa skador och problem. En del problem kan behöva flera behandlingar med täta intervaller för bästa resultat.

Först görs en undersökning med t.ex. frågor, kroppsläsning och muskelfunktionstester för att hitta rätt behandlingsmetoder. Behandlingen kan sedan innehålla olika tekniker som anpassas efter dina problem. Det läggs ofta in en del av bl.a. stretching och triggerpunktsbehandling och vid behov även avslutande hemövningar.

Det gemensamma syftet med dessa behandlingsmetoder och tekniker är att lösa upp och motverka muskelspänningar, muskulär obalans och skapa en balans kring leder som tidigare lett till besvär såsom nervpåverkan, inflammationer med mera p.g.a. felaktig belastning. Man ökar muskelavslappningen, muskelflexibiliteten, ledernas rörelseomfång och stärker muskulaturen. Varje muskel eller muskelgrupp behandlas var för sig.

Massage används i behandlingens inledning för att mjuka upp muskulaturen och sedan en eller flera andra behandlingsmetoder. Här nedan är ett par exempel:

  • Muskulering/Avancerad muskulering (inkl. longering, triggerpunktsbehandling, KAT-behandling och hemövningar vid behov)
  • Strain and counterstrain
  • Revolving

> Närmare beskrivning av dessa tre metoder finns under frågor & svar. Då olika terapeuter använder sig av olika behandlingsmetoder så är dessa metoder endast ett par exempel.


Massageterapeutisk behandling erbjuds på båda våra mottagningar.

– Boka online i Linnéstaden
– Boka online i Vasastaden

Pris massageterapeutisk behandling:

30 min: 350 kr (fr. 1/9: 380 kr)

45 min: 480 kr (fr. 1/9: 520 kr)

60 min: 600 kr (fr. 1/9: 650 kr)

90 min: 850 kr (fr. 1/9: 920 kr)